Borgeby Slott – event och museum

Borgeby Slott AB är ett företag som driver konferensverksamhet, kafé, blomsterbutik och kanotuthyrning mm. I Borgeby Slotts porttorn finns ett museum som drivs av Kulturen, Norlindmuseet, som är en konst- och personhistorisk exposé över paret Hanna Larsdotter och Ernst Norlind. Välj nedan för att gå vidare.

Borgeby Slott AB Norlindmuseet